محل تبلیغات شما

متن. عکسبیا حواس خودمان را پرت کنیم گوشمان را از اخبار زرد خالی کنیم و به روزهایی فکر کنیم که پرنده ها آزادانه در آسمان میچرخیدند. روزهایی که پسرکان درس ها را خوانده نخوانده در کوله پشتی خود در زیر زمین ها جا گذاشته اند و توپ بدست در کوچه پس کوچه های شهر پرسه میزدنند. به یاکریم های خمارِ بی خیالی که خستگی اشان را روی کابل های برق می تکانند ✨ بیا اینروز ها که بازار ترس ازخودنمایی کرونای گریزپا داغ است و بساط قرنطینه ی جان ها پهن است.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها